REGULAMIN

Regulamin

TRIATHLON WROCŁAW 2019

Triathlon Wrocław 1/4 IM (950m /45km /10,5km) – PRO, AGE GROUP

Triathlon Wrocław 1/8  IM (475m /22,5km /5,25km) – AGE GROUP 

 

CEL ZAWODÓW

  1. Sportowa rywalizacja zawodników na dystansach 1/8 IM oraz 1/4 IM.
  2. Popularyzacja triathlonu i Miasta Wrocław.

 

ORGANIZATOR

 1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 2. Fundacja Pro Sport Pro Life

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się 14 lipca 2019 roku.
 2. Rywalizacja na dystansie 1/4 IM – start o godz. 10.00.
 3. Rywalizacja na dystansie 1/8 IM – start o godz. 11.15. 
 4. Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą przy Przystani Dunikowskiego w centrum Wrocławia.
 5. Rywalizacja na wszystkich dystansach będzie się odbywać w formule bez draftingu.
 6. Dystans 1/4 IM: 950 m pływania, 45 km roweru, 10,5 km biegu.
 7. Dystans 1/8 IM: 425 m pływania, 22,5 km roweru, 5,25 km biegu.

LIMITY CZASOWE

 1. Dystans 1/4 IM: P: 30min, P+R: 2h 45 min, P+R+B: 4h.
 2. Dystans 1/8 IM: P: 20 min, P+R: 1h 30min, P+R+B: 2h 30min.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach na dystansie 1/4 IM posiadają osoby, które 13.07.2019 będą miały ukończone 18 lat, oraz których stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Prawo startu w zawodach na dystansie 1/8 IM mają osoby, które 13.07.2019 będą miał ukończone 15 lat, których stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach oraz które dostarczą zgodę rodzica lub opiekuna. Wzór do pobrania <TUTAJ>.
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, która posiada upoważnienie podpisane przez właściciela pakietu. Wzór do pobrania <TUTAJ>.
 5. Każdy uczestnik zawodów w biurze zawodów otrzyma opaskę na rękę, która umożliwi mu wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 6. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 7. Każdy, kto staje na linii startu, akceptuje tym samym regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy.
 2. Limity uczestników:  zawody 1/8 IM – 500 zawodników, zawody 1/4 IM – 1200 zawodników.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE DECYDUJE DATA ZAPISU.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił on startowego.
 5. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w sobotę od godziny 12.00 do godziny 21.00.  Jest możliwość wstawienia roweru w dniu zawodów tylko od 7.00 do 8.30!
 6.  O godzinie 9.45 należy bezwzględnie opuścić strefę zmian (dotyczy to obydwu dystansów).

KLASYFIKACJE

1/4 IM 

 • PRO Kobiet
 • PRO Mężczyzn
 • Kategorie wiekowe K/M: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

Zawodnicy rywalizujący w kategorii PRO nie biorą udziału w rywalizacji w kategoriach wiekowych.

Osoby chcące rywalizować w kategorii PRO prosimy o wybór odpowiedniej klasyfikacji podczas rejestracji na imprezę.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 4 osób, w przypadku mniejszej ilości osoby klasyfikowane są z kategorią młodszą.

1/8 IM 

 • Open Kobiet
 • Open Mężczyzn
 • Kategorie wiekowe K/M: Młodzik: 15-16, Junior: 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, K50+, M50, M60+

Pierwsze 3 osoby z Open 1/8 IM, nie biorą udziału w rywalizacji w kategoriach wiekowych.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

NAGRODY 

Dystans 1/4 IM

PRO K i PRO M

 • I miejsce: 2000 zł + puchar Triathlonu Wrocław  + zestaw #Dashrade,
 • II miejsce: 1000 zł + puchar Triathlonu Wrocław + zestaw #Dashrade,
 • III miejsca: 600 zł + puchar Triathlonu Wrocław + zestaw #Dashrade,
 • IV miejsca: 500 zł + puchar Triathlonu Wrocław + zestaw #Dashrade,
 • V miejsca: 300 zł + puchar Triathlonu Wrocław + zestaw #Dashrade.

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

Dystans 1/8 IM.

 •  I miejsce: 400 zł + puchar Triathlonu Wrocław,
 • II miejsce: 300 zł + puchar Triathlonu Wrocław,
 • III miejsca: 200 zł + puchar Triathlonu Wrocław.

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

OPŁATY STARTOWE

Start indywidualny na dystansie 1/4 IM:

 • Pierwsze 300 osób – 199 zł,
 • 301-500 osób – 239 zł,
 • do 30 stycznia – 289 zł,
 • do 30 kwietnia – 369 zł,
 • do 30 czerwca – 399 zł.

Start indywidualny na dystansie 1/8 IM:

 • Pierwsze 200 osób –149 zł,
 • 201-300 – 179 zł,
 • do 30 kwietnia – 199 zł,
 • do 30 czerwca – 269 zł.

Opłaty dokonujemy za pomocą przelewów Online po rejestracji na stronie zawodów.

Faktury wystawiamy na żądanie, do 30 dni od wpłaty.

Pakiet Startowy  zawiera: komplet numerów startowych do naklejania (na kask, na rower, do depozytu), numer startowy, bufety na trasie zawodów, bufet w strefie finiszera, koszty organizacji i zabezpieczenia zawodów, pamiątkowy medal, czepek pływacki, koszulkę (do wyboru: techniczną lub bawełnianą), nagrody finansowe i niefinansowe dla zwycięzców oraz upoważnia bo brania udziału w losowaniu nagród.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 • do 20 marca – zwrot 75% kwoty,
 • do 31 maja – zwrot 50% kwoty,
 • od 1 czerwca nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego.
 • Przepisanie zawodnika – 30 zł, tylko do 30 czerwca. Po tym terminie przepisanie zawodnika będzie możliwe jedynie w biurze zawodów. 

W każdym z wymienionych przypadków należy wysłać email pt: „rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected]. Termin zwrotu: do 7 dni od wysłania rezygnacji.

Nr konta do rozliczeń zniżek drużynowych lub innych spraw: 40 1750 0012 0000 0000 4078 5458 (Raiffeisen). Fundacja Pro Sport Pro Life, ul.Racławicka 51/4, Wrocław

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg będą się odbywały przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachowywać pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni!

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Punkt odżywiania na trasie rowerowej będzie po nawrotce ok. 23km, natomiast na trasie biegowej umieszczone będą 4 punkty – na ok 0,5 km, 2,5 km, 5 km i ok. 8 km.
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego.
 3. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz korzystanie ze słuchawek na uszach podczas wszystkich etapów zawodów.
 4. Na wyprzedzenie zawodnik wyprzedzający ma 20 sekund.
 5. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 12.30 do godziny 16.00 w dniu zawodów (za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku).
 6. W przypadku odbioru przez osobę trzecią bezwzględnie musi ona posiadać przy sobie: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz własny dowód osobisty.
 7. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas biegu do T1 można ściągnąć piankę jedynie do pasa.
 8. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione i będą skutkowały natychmiastową dyskwalifikacją. W strefach zmian ustawione będą namioty dla osób chcących ściągnąć/zmienić ubranie.
 9. Podczas części rowerowej sędziowie będą dyscyplinowali zawodników przed jazdą na kole.
 10. W przypadku rażącego łamania zasad – wulgarnego języka w stosunku do sędziów, innych zawodników oraz kibiców, rażącego łamania zasady nie jechania na kole, przejeżdżania przez oś jezdni, szczególnie w niebezpiecznych miejscach, na zakrętach i na zjazdach, śmiecenia na trasie poza miejscami do tego wyznaczonymi – sędzia może ukarać zawodnika czerwoną kartką oznaczającą natychmiastową dyskwalifikację.
 11. Namiot kar będzie się znajdował przy strefie zmian. Każdy zawodnik ukarany żółtą kartką sam musi pamiętać o tym, aby zgłosić się do namiotu i odbyć karę. W przypadku, gdy zawodnik samodzielnie nie zatrzyma się w namiocie kar, zostanie zdyskwalifikowany nawet jeśli ukończy zawody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.
 3. Zawodnicy podczas zapisów mogą skorzystać z płatnej opcji dodatkowego ubezpieczenia NNW.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 12.15 w dniu zawodów.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 7. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Wrocław obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH